Светла Константинова

Административен мениджър

Осъществява цялостно административно представителство на собствениците във връзка с успешно финализиране на искове за щети по имуществени застраховки на апартаментите, както и издаване на нови полици.

Рецепция собственици – уточняване периода на престой, начисляване и оформяне на плащания по поръчаните допълнителни услуги.

View all team members