инж. Георги Делев

Мениджър поддръжка

Управлява процеса на поддръжка на инфраструктурата, техниката, хотела и сградите в “Райска Градина”. С грижа за техническата изправност и правилната експлоатация на съоръженията в целия комплекс и гарантира безопасния и необезпокояван отдих на гостите на комплекса.

View all team members