Андриан Траянов

Помощник мениджър апартаменти

Осъществява връзката със собственици на апартаменти по отношение на възлагане извършване и отследяване на ремонтни дейности и поддръжка.

View all team members