Главен счетоводител

Ръководи, организира, планира и контролира цялостната финансово-счетоводна дейност на “Идън Девелъпментс” АД. Подпомага работата на ръководството по отношение осъществяването на неговите правомощия в икономическата дейност на дружеството.

View all team members