Станислава Стойчева

Заместник главен счетоводител

Изготвя фактури и справки във връзка с договорите за поддръжка на собствениците на апартаменти в “Райска градина”. Отговаря за обслужването на тези на клиенти в офиса. Оформя и подготвя документите, необходими за нотариалното прехвърляне на имотите. Обработва ваучери от туроператори, изготвя фактури и ваучер описи. Отговаря за обработването на плащанията.

View all team members