Мария Константинова

Мениджър настаняване

Управлява цялостната работа на екипа на Рецепция. Осъществява директен контакт с всички туроператори по повод постъпващите резервации и управлява заетостта. Ръководи и осъществява взаимодействието с всички онлайн резервационни системи. Координира дейностите по настаняване и обслужване на гостите по време на техния престой. Участва в дейностите по маркетинг и продажби на туристическите услуги в комплекса.

View all team members