инж. Апостол Купенов

IT Мениджър

Отговорен за цялостната IT инфраструктура на комплекса. Осигурява качествените услуги, предоставяни на собствениците и туристите и при нужда обезпечава техническата поддръжка в комплекса.

View all team members