към купи апартамент

към купи апартамент

към контакти

екип
Силвия Хрисимова - Шонлебе

Силвия Хрисимова - Шонлебе

Изпълнителен Директор

към купи апартамент

към контакти

екип
Антоанета Петрова

Антоанета Петрова

Асистент на Изпълнителния Директор

към купи апартамент

към контакти

екип
Велин Орозов

Велин Орозов

Главен Счетоводител

към купи апартамент

към контакти

екип
Станислава Стойчева

Станислава Стойчева

Заместник Главен Счетоводител

към купи апартамент

към контакти

екип
Галя Терзиева

Галя Терзиева

Касиер

към купи апартамент

към контакти

екип
Мария Константинова

Мария Константинова

Мениджър Настаняване

към купи апартамент

към контакти

екип
Йордан Ракаджийски

Йордан Ракаджийски

Мениджър Храни и Напитки

към купи апартамент

към контакти

екип
инж. Георги Делев

инж. Георги Делев

Мениджър Поддръжка

към купи апартамент

към контакти

екип
инж. Апостол Купенов

инж. Апостол Купенов

IT Мениджър

към купи апартамент

към контакти

екип
Виктория Славова

Виктория Славова

Мениджър Продажби

към купи апартамент

към контакти

екип
Светла Константинова

Светла Константинова

Административен Мениджър

към купи апартамент

към контакти

екип
Радостина Недева

Радостина Недева

Мениджър Апартаменти

към купи апартамент

към контакти

екип
Андриан Траянов

Андриан Траянов

Помощник Мениджър Апартаменти

към контакти

към купи апартамент

към контакти

екип
Веселин Василев

Веселин Василев

Мениджър Транспорт

JavaScript is not enabled! Please enable JavaScript to enjoy the full functionality of this and other websites.

Your Browser is out of date! Please upgrade your browser or try another browser (Chrome, Firefox, Opera, Safari) to enjoy the full functionality of this and other websites.